O kafi

Vrste kafe

Drvo kafe Arabica je višegodišnji zimzeleni cvetajući žbun koji potiče iz pokrajine Kaffe u Etiopiji. Od mnogobrojnih vrsta i podvrsta izdvajaju se dve koje zajedno čine više od 90% ukupne svetske proizvodnje – Arabica i Robusta. Pored njih postoje liberica, excelsa, stenophylla, arabusta (mešavina arabike i robuste).

Arabika

Sa uzgojem Arabike počelo se na Arabijskom poluostrvu u 15. veku nove ere. Arabljani su je zvali "qahwe", a Turci "kahve".

U pitanju je kvalitetna kafa, koja je u ukupnoj svetskoj proizvodnji zastupljena sa čak 75-80%. Uspeva na nadmorskoj visini od 600 do 2000 metara, a u kontrolisanim uslovima drvo ne prelazi visinu od 3 metra. Potrebne su tri godine od trenutka sadnje mladice da bi počela da cveta, a tek naredne godine pristižu prvi plodovi. Jedno drvo daje od 1 do 3 kg kafe.

Robusta

Ova vrsta kafe uzgaja se u Aziji i Africi (Vijetnamu, Indiji i Indoneziji). Na tržištu je zastupljena sa oko 20-25%. Napitak koji bi se pravio samo od robuste bio bi opor i gorak, pa se ova vrsta koristi isključivo za mešavine, obzirom da daje punoću ukusu.